Bürkert 323045

Bürkert 323045

广东深圳
面议/ 件
1
1000
我要询价

Bürkert 323045 电磁阀

6213 EV阀是S.EV系列的伺服辅助电磁阀。膜片的弹簧联轴器支持阀门的打开过程。在标准版本中,该阀适用于液体。完全打开需要最小压差。特殊版本(HP00)可在无差压的情况下打开阀门,适用于气体和真空应用。根据应用,可以使用各种隔膜材料组合。标准的黄铜外壳可满足所有欧洲饮用水要求。耐脱锌黄铜可用于其他市场。外壳产品以不锈钢版本四舍五入。为了降低能源需求,所有线圈都可以在降低电子功率的情况下交付。

Bürkert 263407 G1 / 2 黄铜

Bürkert 239270 G3 / 8 黄铜

Bürkert 259273 G1 / 2 黄铜

Bürkert 252227 G3 / 8 黄铜

Bürkert 252792 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 255143 G1 / 2 黄铜

Bürkert 311242 G1 / 2 黄铜

Bürkert 252144 G1 / 4 黄铜

Bürkert 251427 G3 / 8 黄铜

Bürkert 297983 G3 / 8 黄铜

Bürkert 231578 G1 / 2 黄铜

Bürkert 252143 G1 / 2 黄铜

Bürkert 252780 G1 / 2 黄铜

Bürkert 252796 G1 / 2 黄铜

Bürkert 323377 G1 / 2 黄铜

Bürkert 231580 G3 / 4 黄铜

Bürkert 231582 G3 / 4 黄铜

Bürkert 254168 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 254913 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 258321 G1 黄铜

Bürkert 272558 G1 不锈钢

Bürkert 259146 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 311860 G3 / 8 黄铜

Bürkert 250979 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 221670 G1 / 4 黄铜

Bürkert 221671 G1 / 4 黄铜

Bürkert 221674 G1 / 4 黄铜

Bürkert 221675 G1 / 4 黄铜

Bürkert 252072 G1 / 4 不锈钢

Bürkert 252728 G1 / 4 不锈钢

Bürkert 221598 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221599 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221646 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221647 G3 / 8 黄铜

Bürkert 222150 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 222151 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 222153 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 222154 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 252142 G3 / 8 黄铜

Bürkert 288404 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 221602 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221603 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221606 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221607 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221650 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221651 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221654 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221655 G1 / 2 黄铜

Bürkert 222156 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 222157 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 222159 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 222160 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 247882 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 248697 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 249913 G1 / 2 黄铜

Bürkert 250888 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 252130 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 252372 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221618 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221619 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221630 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221631 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221658 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221659 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221662 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221663 G3 / 4 黄铜

Bürkert 222168 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 222169 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 222174 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 222175 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 233074 G3 / 4 黄铜

Bürkert 251017 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 253299 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 255381 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 258319 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 221634 G1 黄铜

Bürkert 221635 G1 黄铜

Bürkert 221666 G1 黄铜

Bürkert 221667 G1 黄铜

Bürkert 222171 G1 不锈钢

Bürkert 222172 G1 不锈钢

Bürkert 222177 G1 不锈钢

Bürkert 222178 G1 不锈钢

Bürkert 249348 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221678 G1 / 4 黄铜

Bürkert 221679 G1 / 4 黄铜

Bürkert 239861 G1 / 4 黄铜

Bürkert 239862 G1 / 4 黄铜

Bürkert 258316 G1 / 4 不锈钢

Bürkert 221610 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221611 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221758 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 221759 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 239863 G3 / 8 黄铜

Bürkert 239864 G3 / 8 黄铜

Bürkert 258237 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 221614 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221615 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221622 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221623 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221762 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 221763 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 229904 G1 / 2 黄铜

Bürkert 239865 G1 / 2 黄铜

Bürkert 249013 G1 / 2 黄铜

Bürkert 253521 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 254263 G1 / 2 黄铜

Bürkert 254267 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 254268 G1 / 2 黄铜

Bürkert 254553 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 221626 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221627 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221638 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221639 G3 / 4 黄铜

Bürkert 222122 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 222123 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 239868 G3 / 4 黄铜

Bürkert 239869 G3 / 4 黄铜

Bürkert 252402 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 254265 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 221642 G1 黄铜

Bürkert 221643 G1 黄铜

Bürkert 221717 G1 黄铜

Bürkert 221725 G1 黄铜

Bürkert 221733 G1 黄铜

Bürkert 222126 G1 不锈钢

Bürkert 222127 G1 不锈钢

Bürkert 227533 G1 黄铜

Bürkert 227535 G1 黄铜

Bürkert 227537 G1 黄铜

Bürkert 227546 G1 不锈钢

Bürkert 227548 G1 不锈钢

Bürkert 227550 G1 不锈钢

Bürkert 228429 G1 不锈钢

Bürkert 228430 G1 不锈钢

Bürkert 228431 G1 不锈钢

Bürkert 249453 G1 不锈钢

Bürkert 252781 G1 不锈钢

Bürkert 254269 G1 黄铜

Bürkert 323679 G1 黄铜

Bürkert 221721 G1 1/4 黄铜

Bürkert 221729 G1 1/4 黄铜

Bürkert 221737 G1 1/4 黄铜

Bürkert 227534 G1 1/4 黄铜

Bürkert 227536 G1 1/4 黄铜

Bürkert 227538 G1 1/4 黄铜

Bürkert 227547 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 227549 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 227551 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 228432 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 228433 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 228434 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 270890 G1 1/4 黄铜

Bürkert 270895 G1 1/4 黄铜

Bürkert 270903 G1 1/4 黄铜

Bürkert 270904 G1 1/4 黄铜

Bürkert 270905 G1 1/4 黄铜

Bürkert 270906 G1 1/4 黄铜

Bürkert 286285 G1 1/4 黄铜

Bürkert 221741 G1 1/2 黄铜

Bürkert 221750 G1 1/2 黄铜

Bürkert 227539 G1 1/2 黄铜

Bürkert 227542 G1 1/2 黄铜

Bürkert 227544 G1 1/2 黄铜

Bürkert 227552 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 227555 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 227557 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 227724 G1 1/2 黄铜

Bürkert 228435 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 228436 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 228437 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 288014 G1 1/2 黄铜

Bürkert 221746 G2 黄铜

Bürkert 221754 G2 黄铜

Bürkert 227541 G2 黄铜

Bürkert 227543 G2 黄铜

Bürkert 227545 G2 黄铜

Bürkert 227554 G2 不锈钢

Bürkert 227556 G2 不锈钢

Bürkert 227558 G2 不锈钢

Bürkert 227728 G2 黄铜

Bürkert 228438 G2 不锈钢

Bürkert 228439 G2 不锈钢

Bürkert 228440 G2 不锈钢

Bürkert 252756 G1 / 4 不锈钢

Bürkert 276844 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 279208 G3 / 4 黄铜

Bürkert 293043 G1 1/2 黄铜

Bürkert 311670 G1 / 2喷嘴 红古铜

Bürkert 311674 G1 / 2喷嘴 红古铜

Bürkert 311681 G3 / 4喷嘴 红古铜

Bürkert 311684 G3 / 4喷嘴 红古铜

Bürkert 311691 G1喷嘴 红古铜

Bürkert 311693 G1喷嘴 红古铜

Bürkert 246287 G1 / 4 黄铜

Bürkert 246288 G1 / 4 黄铜

Bürkert 246267 G3 / 8 黄铜

Bürkert 246268 G3 / 8 黄铜

Bürkert 246296 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 246297 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 246271 G1 / 2 黄铜

Bürkert 246272 G1 / 2 黄铜

Bürkert 246275 G1 / 2 黄铜

Bürkert 246276 G1 / 2 黄铜

Bürkert 246303 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 246304 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 250279 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 250282 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 246278 G3 / 4 黄铜

Bürkert 246279 G3 / 4 黄铜

Bürkert 285413 G3 / 8 黄铜

Bürkert 250707 G1 / 2 黄铜

Bürkert 251331 G1 / 2 黄铜

Bürkert 270978 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 285849 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 276991 G3 / 4 黄铜

Bürkert 280518 G1 黄铜

Bürkert 311462 G3 / 4 黄铜

Bürkert 262562 G1 黄铜

Bürkert 276681 G1 黄铜

Bürkert 252628 G1 1/4 黄铜

Bürkert 278260 G1 1/2 黄铜

Bürkert 263060 G1 / 4 黄铜

Bürkert 271300 G3 / 8 黄铜

Bürkert 276963 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 287233 G3 / 8 黄铜

Bürkert 263062 G1 / 2 黄铜

Bürkert 263063 G3 / 4 黄铜

Bürkert 260680 G1 / 4 黄铜

Bürkert 313745 G1 / 4 不锈钢

Bürkert 260804 G1 / 2 黄铜

Bürkert 281906 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 260454 G1 黄铜

Bürkert 267326 G1 黄铜

Bürkert 265345 G1 1/4 黄铜

Bürkert 283627 G1 1/2 黄铜

Bürkert 290960 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 301784 G2 黄铜

Bürkert 221672 G1 / 4 黄铜

Bürkert 221676 G1 / 4 黄铜

Bürkert 221600 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221648 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221604 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221608 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221652 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221656 G1 / 2 黄铜

Bürkert 258235 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221620 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221632 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221660 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221664 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221636 G1 黄铜

Bürkert 221668 G1 黄铜

Bürkert 221680 G1 / 4 黄铜

Bürkert 274471 G1 / 4 不锈钢

Bürkert 221612 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221760 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 280344 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 221616 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221624 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221764 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 263673 G1 / 2 黄铜

Bürkert 277495 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 221628 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221640 G3 / 4 黄铜

Bürkert 222124 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 263677 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221644 G1 黄铜

Bürkert 221719 G1 黄铜

Bürkert 221727 G1 黄铜

Bürkert 221735 G1 黄铜

Bürkert 222128 G1 不锈钢

Bürkert 258829 G1 不锈钢

Bürkert 92182249 G1 不锈钢

Bürkert 221723 G1 1/4 黄铜

Bürkert 221731 G1 1/4 黄铜

Bürkert 221739 G1 1/4 黄铜

Bürkert 258830 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 258883 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 270893 G1 1/4 黄铜

Bürkert 270898 G1 1/4 黄铜

Bürkert 270907 G1 1/4 黄铜

Bürkert 221744 G1 1/2 黄铜

Bürkert 221752 G1 1/2 黄铜

Bürkert 227725 G1 1/2 黄铜

Bürkert 313120 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 221748 G2 黄铜

Bürkert 221756 G2 黄铜

Bürkert 227729 G2 黄铜

Bürkert 286831 G2 不锈钢

Bürkert 287315 G2 黄铜

Bürkert 248070 G1 / 2 黄铜

Bürkert 253789 G3 / 8 黄铜

Bürkert 286139 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 327814 G1 / 2 黄铜

Bürkert 266545 G1 黄铜

Bürkert 221673 G1 / 4 黄铜

Bürkert 221677 G1 / 4 黄铜

Bürkert 250075 G1 / 4 黄铜

Bürkert 251198 G1 / 4 不锈钢

Bürkert 252141 G1 / 4 不锈钢

Bürkert 252750 G1 / 4 不锈钢

Bürkert 255379 G1 / 4 不锈钢

Bürkert 323608 G1 / 4 黄铜

Bürkert 221601 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221649 G3 / 8 黄铜

Bürkert 222152 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 222155 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 251900 G3 / 8 黄铜

Bürkert 274377 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221605 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221609 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221653 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221657 G1 / 2 黄铜

Bürkert 222158 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 222161 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 237770 G1 / 2 黄铜

Bürkert 251771 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 252373 G1 / 2 黄铜

Bürkert 258226 G1 / 2 黄铜

Bürkert 258227 G1 / 2 黄铜

Bürkert 259602 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 282597 G1 / 2 黄铜

Bürkert 282598 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221621 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221633 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221661 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221665 G3 / 4 黄铜

Bürkert 222170 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 222176 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 254159 G3 / 4 黄铜

Bürkert 258231 G3 / 4 黄铜

Bürkert 274677 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 221637 G1 黄铜

Bürkert 221669 G1 黄铜

Bürkert 222173 G1 不锈钢

Bürkert 222179 G1 不锈钢

Bürkert 311973 G1 黄铜

Bürkert 242964 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221681 G1 / 4 黄铜

Bürkert 256741 G1 / 4 不锈钢

Bürkert 221613 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221761 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 258223 G3 / 8 黄铜

Bürkert 263069 G3 / 8 黄铜

Bürkert 221617 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221625 G1 / 2 黄铜

Bürkert 221765 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 241792 G1 / 2 黄铜

Bürkert 253519 G1 / 2 黄铜

Bürkert 253520 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 253522 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 221629 G3 / 4 黄铜

Bürkert 221641 G3 / 4 黄铜

Bürkert 222125 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 253523 G3 / 4 黄铜

Bürkert 254264 G3 / 4 不锈钢

Bürkert 221645 G1 黄铜

Bürkert 221720 G1 黄铜

Bürkert 221728 G1 黄铜

Bürkert 221736 G1 黄铜

Bürkert 222129 G1 不锈钢

Bürkert 222143 G1 不锈钢

Bürkert 222193 G1 不锈钢

Bürkert 222195 G1 不锈钢

Bürkert 253524 G1 黄铜

Bürkert 253525 G1 不锈钢

Bürkert 253570 G1 黄铜

Bürkert 322473 G1 黄铜

Bürkert 221724 G1 1/4 黄铜

Bürkert 221732 G1 1/4 黄铜

Bürkert 221740 G1 1/4 黄铜

Bürkert 222145 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 222197 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 222199 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 253530 G1 1/4 黄铜

Bürkert 270894 G1 1/4 黄铜

Bürkert 270899 G1 1/4 黄铜

Bürkert 270908 G1 1/4 黄铜

Bürkert 271401 G1 1/4 黄铜

Bürkert 221745 G1 1/2 黄铜

Bürkert 221753 G1 1/2 黄铜

Bürkert 222147 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 222201 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 222203 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 227726 G1 1/2 黄铜

Bürkert 249991 G1 1/2 黄铜

Bürkert 272741 G1 1/2 黄铜

Bürkert 221749 G2 黄铜

Bürkert 221757 G2 黄铜

Bürkert 222149 G2 不锈钢

Bürkert 222205 G2 不锈钢

Bürkert 222207 G2 不锈钢

Bürkert 227730 G2 黄铜

Bürkert 250705 G2 黄铜

Bürkert 252111 G3 / 4 黄铜

Bürkert 252399 G3 / 4 黄铜

Bürkert 311238 G3 / 4 黄铜

Bürkert 252401 G1 黄铜

Bürkert 311241 G1 黄铜

Bürkert 252120 G1 / 2 黄铜

Bürkert 255798 G1 不锈钢

Bürkert 255801 G1 不锈钢

Bürkert 289527 G1 1/4 不锈钢

Bürkert 289531 G1 1/2 不锈钢

Bürkert 311679 G1 / 2喷嘴 红古铜

Bürkert 311688 G3 / 4喷嘴 红古铜

Bürkert 311696 G1喷嘴 红古铜

Bürkert 246289 G1 / 4 黄铜

Bürkert 246269 G3 / 8 黄铜

Bürkert 246298 G3 / 8 不锈钢

Bürkert 246273 G1 / 2 黄铜

Bürkert 246277 G1 / 2 黄铜

Bürkert 246305 G1 / 2 不锈钢

Bürkert 246280 G3 / 4 黄铜

Bürkert 250944 G1 黄铜

Bürkert 271959 G3 / 8 黄铜

Bürkert 250708 G1 / 2 黄铜

Bürkert 297456 G3 / 4 黄铜